Moduly

 

Adresář firem

Modul slouží k evidenci kontaktů na obchodní partnery a další důležité subjekty. Po výběru této položky v hlavním menu se zobrazí abecedně seřazený výpis firem uložených v systému. Kliknutím na nadpis příslušného sloupce je možné měnit způsob řazení záznamu vzestupně/sestupně dle kteréhokoliv vypsaného údaje (firma, příjmení a jméno, město, telefon).

 

Produkty

Modul slouží k evidenci produktů, jejich parametrů a cen. Úvodní obrazovku modulu tvoří Seznam produktů.

 

Sklady

Modul slouží k evidenci množství produktů ve skladech na tzv. skladové karty produktu, které jsou určeny k evidenci počtu a průměrné ceny daného produktu v určitém skladě. Názvy skladů a jejich nastavení může provádět oprávněný uživatel v modulu KONFIGURACE systému.

 

Příjemky

Modul slouží k evidenci zboží přijatého od dodavatelů do některého ze skladů. Příjemku je možné vytvořit z objednávky pro dodavatele nebo i samostatně.

 

Výdejky

V tomto modulu jsou evidovány informace o zboží vydaném z libovolného skladu. Výdejky mohou být vázány k faktuře nebo mohou existovat samostatně.

 

Zápůjčky

Slouží k evidenci produktů, které byly ze skladu zapůjčeny zákazníkům k vyzkoušení. Zapůjčení a vrácení produktu se zobrazuje v jeho Skladové kartě. Vstupním bodem modulu je formulář SEZNAM ZÁPŮJČEK.

 

Dodací listy

Modul dodací listy slouží k vytváření, editaci a tisku dodacích listů. Vstupním bodem modulu je formulář SEZNAM DODACÍCH LISTŮ.

 

Nabídky

Slouží k vytváření nabídek produktů, které jsou v tištěné formě zasílány zákazníkům. Vstupním bodem modulu je formulář SEZNAM NABÍDEK.

 

Objednávky

Modul objednávky slouží k tvoření objednávek zboží od dodavatelů a následnému naskladnění přijatého zboží. Vstupním bodem modulu je obrazovka SEZNAM OBJEDNÁVEK.

 

Faktury

Modul faktury slouží k vytváření, editaci a tisku faktur a dobropisů. Vstupním bodem modulu je formulář SEZNAM FAKTUR.

 

Finance

Modul finance slouží k evidenci operací a stavu účtů a pokladen. Vstupním bodem modulu je formulář VÝBĚR ÚČTU/POKLADNY.

 

Platební příkazy

Modul platební příkazy slouží k definování hromadných bankovních příkazů k platbě. Vstupním bodem modulu je SEZNAM PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ.

 

Servis

V tomto modulu jsou zaznamenávány servisní zásahy na prodaných produktech. Záznamy se přiřazují k položkám dodacích listů obsažených v systému.

 

Manažerské analýzy

Modul slouží k sumarizaci a porovnání podílů zaměstnanců na příjmech a výdajích firmy. Vstupním bodem modulu je formulář SUMARIZACE VŠECH ZAMĚSTNANCŮ.