FENS

Co je FENS?

FENS je finanční ekonomický nabídkový systém, který je dostupný online kdekoliv potřebujete. Systém je určen pro živnostníky, malé a střední podniky. Výhodou systému je neomezený počet uživatelů, což umožňuje přístup Vašim obchodním zástupcům, ale také kupříkladu externím účetním.

Systém dává uživateli možnost vytvořit si vlastní adresář firem, dále pak seznam jednotlivých produktů či služeb. Produkty je možné vést ve skladech. S tím jsou spojeny příjemky, výdejky, zápůjčky a dodací listy. Společnosti, které zatím nevedou sklady, mohou využít jednoduchého systému nabídek, objednávek a faktur. V systému také můžete zpracovávat své finance – tj. pokladnu, účty, apod., dále pak platební příkazy a servis. Mnohým z Vás přijdou vhod i manažerské analýzy. FENS živnostníkům umožňuje generování daňového přiznání  do formátu XLS, ale podporujeme také elektronické faktury ISDOC a PDF.

Systém funguje přes internetový prohlížeč a šifruje všechny posílané data stejně jako třeba internetové bankovnictví. Díky tomu, že systém funguje přes internet, není vůbec nutná instalace nebo aktualizace systému. Nové moduly a vylepšení jsou zveřejňovány automaticky a nemusíte hlídat a instalovat aktualizace. Systém je rovněž automaticky zálohován a data jsou šifrovaně ukládána na servery, zabezpečenyé proti mechanickému i elektronickému neautorizovanému přístupu.

FENS je dostupný za bezkonkurenční cenu. Nevyžadujeme žádnou vázanost na léta nebo měsíce. Systém si můžete prohlédnout v demu, pak vyzkoušet pomocí FREE licence zdarma a jestli se pro náš systém rozhodnete, pak Vám aktivujeme plnou verzi.

 

Funkce a moduly

V následující tabulce uvádíme přehled modulů systému a jejich funkcí.

Modul Popis
Adresář firem Modul slouží k evidenci kontaktů na obchodní partnery, dodavatele a zákazníky.
Produkty Modul slouží k evidenci produktů, jejich parametrů a cen. Úvodní obrazovku modulu tvoří Seznam produktů.
Sklady Modul slouží k evidenci množství produktů ve skladech na tzv. skladové karty produktu, které jsou určeny k evidenci počtu a průměrné ceny daného produktu v určitém skladě.
Příjemky Modul slouží k evidenci zboží přijatého od dodavatelů do některého ze skladů. Příjemku je možné vytvořit z objednávky pro dodavatele nebo i samostatně.
Výdejky V tomto modulu jsou evidovány informace o zboží vydaném z libovolného skladu. Výdejky mohou být vázány k faktuře nebo mohou existovat samostatně.
Zápůjčky Slouží k evidenci produktů, které byly ze skladu zapůjčeny zákazníkům k vyzkoušení. Zapůjčení a vrácení produktu se zobrazuje v jeho Skladové kartě.
Dodací listy Modul dodací listy slouží k vytváření, editaci a tisku dodacích listů.
Nabídky Slouží k vytváření nabídek produktů, které jsou v tištěné formě zasílány zákazníkům.
Objednávky Modul objednávky slouží k tvoření objednávek zboží od dodavatelů a následnému naskladnění přijatého zboží.
Faktury Modul faktury slouží k vytváření, editaci a tisku faktur a dobropisů.
Finance Modul finance slouží k evidenci operací a stavu účtů a pokladen.
Platební příkazy Modul platební příkazy slouží k definování hromadných bankovních příkazů k platbě.
Servis V tomto modulu jsou zaznamenávány servisní zásahy na prodaných produktech. Záznamy se přiřazují k položkám dodacích listů obsažených v systému.
Manažerské analýzy Modul slouží k sumarizaci a porovnání podílů zaměstnanců na příjmech a výdajích firmy.
Konfigurace Modul pro definici číselníků, uživatelů, rolí, účtů apod.